Lizing - yuridik shaxslar va tadbirkorlar uchun avtomobil sotib olishning optimal usuli.

Bugungi lizing eng samarali moliyaviy vositalardan biri bo‘lib, daromadga foyda keltirishni yangilash uchun real imkoniyatlar yaratmoqda.